За мен


Д-р Георги Димитров Господинов

Роден съм на 31.12 1973 г. в град Варна. През 1991г. завърших  ПМГ "Акад. Методий Попов" гр. Варна; през 1995 г., ПМИ гр. Варна бакалавър по зъботехника, през 2002 г.,  МУ гр. Пловдив – магистър по стоматология.
В периода 2003 - 2009 г. работих в дентален кабинет в  гр.Варна – завод Дружба , в с. Страшимирово, с. Разделна и в дентален кабинет към Солвей Соди.
От 2005 г. и по настоящем  имам дентална практика в гр.Варна с адрес: ул. "Хаджи Димитър" 16 ет.1 ап.23

Принципите определящи моята работа са:

                 реализъм  във всичко;

                 реални проблеми;

                 реални решения;

                 реално качество;

                 реални цени; 

Доверието не се  купува, с работата си се надявам да спечеля вашето!

С Уважение: д-р Господинов